I. INFORMACJE O KOTŁACH NA BIOMASĘ

Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii. Według definicji UE biomasa to podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich (Dyrektywa 2001/77/WE).

Najpopularniejszym rodzajem biomasy stałej są:

 • brykiety drzewne,
 • pellety,
 • zrębki drzewne,
 • słoma,
 • trociny.

Nowoczesne kotły na biomasę są w pełni zautomatyzowane, pozwalają na efektywne i ekologiczne ogrzewanie domu. Najważniejszą częścią kotła jest palnik umieszczony w jego korpusie i wyposażony w grzałkę elektryczną do automatycznego rozpalania paliwa.

II. URZĄDZENIA MONTOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kocioł HitPellet jest trójciągowym kotłem stalowym z poziomy, przepływem spalin, przeznaczonym do automatycznego spalania pelletu. Konstrukcja wymiennika oparta jest na technologii płomieniówkowo-półkowej. Wymiennik kotła, to blacha stalowa o gr. 5 mm. Płomieniówkowa część wymiennikowa oddzielona jest od komory paleniskowej płaską przegrodą wodną, wykonaną z odpowiednio formowanych profili zamkniętych w określonych odstępach, co w znaczny sposób wpływa na wymianę ciepła. Palnik posiada zapalarkę ceramiczną, fotoelement do kontroli płomienia, czujniki temperatury i dysze powietrza pierwotnego oraz wtórnego. Palnik jest zamontowany z przodu kotła na jego drzwiach. Ze względów bezpieczeństwa kocioł posiada wodną podłogę. Kocioł, aby zapewnić dopasowanie do aktualnego zapotrzebowania budynku na ciepło może pracować z mocą w zakresie 30% – 100% mocy nominalnej. Zabezpieczenie to jest sterowane przez regulator kotłowy. Zbiornik na pellet o pojemności 300dm3 zapewnia długotrwałą pracę kotła na jednym zasypie. Kopioł i zbiornik paliwa zapewnia dwa osobne elementy. Zbiornik kotła może być ustawiony swobodnie względem kotła (z prawej strony, z lewej strony lub od przodu). Czyszczenie kotła odbywa się od przodu przez drzwi. Kocioł wyposażony jest w wymagane normą zabezpieczenia STB (94 st. C). Kocioł posiada podajnik pelletu ze spiralą o długosci 1350 mm i rurę giętką przezroczystą o długości 1000 mm. Kocioł charakteryzuje się wysoką sprawnością powyżej 91%. Spełnia wymagania dla 5 klasy wg PN-EN 303,5 – 2012 i dyrektywy EU dotyczącej Eco Design.

III. INFORMACJE O PRODUCENCIE

Przedsiębiorstwo Produkcyjne HEIZTECHNIK to nowoczesna fabryka, która zajmuje się produkcją kotłów grzewczych: kotłów centralnego ogrzewania, kotłów pelletowych, kotłów na biomasę i kotłów węglowych – automatycznych 5 klasy o mocy od 3,9 kW do 7MW, pomp ciepła oraz innych urządzeń grzewczych. Produkcja odbywa się w nowoczesnych obiektach produkcyjnych przy wykorzystaniu zaawansowanego technologicznie parku maszynowego: laserowych urządzeń do cięcia stali, numerycznie sterowanych pras krawędziowych i zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych. Biuro konstrukcyjne w sposób ciągły przygotowuje do produkcji nowe urządzenia grzewcze. Firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród, otrzymała m.in. Ekolaury 2018, Gazele Biznesu od 2010 – 2018r, Złote Medale Targów Poznań za lata 2016, 2018, 2019 oraz medal Targów Expo-Kielce 2015.

IV. ZAKRES GŁÓWNYCH PRAC KOTŁÓW NA BIOMASĘ

 • dostawa elementów składowych instalacji z kotłem na biomasę, montaż kotła;
 • demontaż istniejącego kotła wraz z wyniesieniem z pomieszczenia/budynku;
 • podłączenie kotła do istniejącego komina (dostosowanie komina do parametrów pieca jest po stronie mieszkańca), wraz z montażem rewizji z klapą pożarową lub regulatora ciągu kominowego- z wyjątkiem przypadków, gdzie ze względów technicznych brak możliwości ich montażu. Z uwagi na montaż kotłów w istniejących budynkach zaleca się dostosowanie kotłów i systemu odprowadzania spalin do istniejących w budynkach średnic kominów.
 • wykonanie połączeń hydraulicznych;
 • montaż armatury towarzyszącej w tym pomp obiegowych i zaworu trój lub czterodrogowego w zależności od rodzaju istniejącej instalacji;
 • wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających;
 • wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane),
 • wykończenie do stanu pierwotnego przejść instalacji i miejsc gdzie prowadzono prace;
 • montaż zaworów i śrubunków umożliwiających bezpośrednie odłączenie kotła od instalacji c.o.;
 • integracja instalacji z kotłem na biomasę z istniejącą armaturą i instalacją /wraz z dostawą i montażem pompy zmieszania kotłowego i pompy obiegów c.o. i pompy obiegu cwu./;
 • wykonanie układu automatyki i sterowania;
 • sprawdzenie szczelności układu i uruchomienia instalacji;
 • pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm;