I. INFORMACJE O KOLEKTORACH SŁONECZNYCH

Instalacja solarna składa się z baterii kolektorów, które są umieszczone najczęściej na dachu budynku, podgrzewacza znajdującego się wewnątrz budynku (najczęściej obok kota c.o.) i zespołu pompowo-sterowniczego umieszczonego obok podgrzewacza.

Kolektor solarny zamienia promienie słoneczne na ciepło. Nośnikiem ciepła jest glikol, który nie zamarza, a praca pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym powoduje, że krąży on w instalacji . Kolektory rurami są połączone z wężownicą umieszczoną w podgrzewaczu wody użytkowej. Glikol, który zabiera ciepło z kolektorów przenosi je do wężownicy, która z kolei nagrzewa wodę w podgrzewaczu.

Kolektor słoneczny posiada zawsze wyższą temperaturę niż temperatura wody w zbiorniku. Poprawnie wykonana instalacja powinna w ciągu kilku godzin pracy kolektorów nagrzać wodę w zbiorniku do temperatury niewyższej niż 70oC.  Im temperatura pracy kolektora jest wyższa, tym większe są straty ciepła przez wypromieniowanie.

źródło: Hewalex Sp. z o.o. Sp.k.

II. URZĄDZENIA MONTOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

KOLEKTOR SŁONECZNY PŁASKI produkcji HEWALEX
model KS2600F TLP ACR

Kolektor słoneczny płaski przeznaczony do zastosowania w małych, średnich i dużych instalacjach pracujących na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, podgrzewania wody basenowej, a także wspomagania ogrzewania lub innych procesów grzewczych.

Cechy szczególne kolektora tej serii to:

 •  absorber wykonany z aluminium (płyta) oraz z miedzi (orurowanie), w technologii spawania laserowego
 •  harfowy układ orurowania absorbera z czterema krócicami przyłączeniowymi (harfa pojedyncza) zabezpieczający nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji bez konieczności wyposażania instalacji we własne źródło zasilania elektrycznego
 •  wysokoselektywne pokrycie absorbera typu „BlueTec eta+”
 •  szkło solarne (hartowane), antyrefleksyjne, odporne na gradobicie wg PN-EN12975 i PN-EN ISO 9806
 •  obudowa aluminiowa, lakierowana odporna na wpływ warunków zewnętrznych
 •  połączenie wzajemne kolektorów za pomocą łączników bocznych, bez połączeń ponad górna krawędzią kolektora, umożliwiające kompensację naprężeń termicznych system mocowań z aluminium i ze stali nierdzewnej

Kolektor certyfikowany jest w ramach europejskiego systemu certyfikacji Solar Keymark (nr rej. 011-7S2823 F).  Badania kolektora przeprowadzone zgodnie z normami:

Certykitat Solar Keymar:

https://www.dincertco.de/logos/011-7S2823%20F.pdf

PN-EN 12975-1       PN-EN ISO 9806

Pozytywny wynik badanie odporności na uderzenia (gradobicie) kulami lodowymi o średnicy 45 mm wg PN-EN ISO 9806:2013

ZBIORNIKI SOLARNE produkcji STALMET, model JSZWB

W ramach Projektu Wykonawca dostarczy i zamontuje zbiorniki solarne stojące (montowane wyłącznie w pozycji pionowej), dwuwężownicowe (umożliwiające dogrzewanie zbiornika w okresach niedostatecznego nasłonecznienia za pomocą obiegu grzewczego z centralnego ogrzewania).
Zbiorniki posiadają nierozbieralną, bezfreonową izolację cieplną wykonaną z trwale umocowanej pianki poliuretanowej oraz zdejmowalną estetyczną obudowę (płaszcz) z tworzywa sztucznego typu skay w kolorze srebrnym.
Wykonawca oferuje wyłącznie zbiorniki przedstawione w niżej zamieszczonej karcie katalogowej, to jest:
1) zbiornik 250 litrów – dla instalacji 2 kolektorowych (przeznaczony do użytkowania dla  2-3osobowego gospodarstwa domowego) – wysokość 132cm, średnica 60cm, waga 91kg
2) zbiornik 300 litrów – dla instalacji 3 kolektorowych (przeznaczony do użytkowania dla 4-5osobowego gospodarstwa domowego) – wysokość 135cm, średnica 70cm, waga 95kg
3) zbiornik 300 litrów wersja slim – wyższy, ale o mniejszej średnicy – wysokość 176cm, średnica 60cm
4) zbiornik 400 litrów – dla instalacji 4 kolektorowych (przeznaczony do użytkowania dla minimum 6osobowego gospodarstwa domowego) – wysokość 172cm, średnica 70cm, waga 110kg.

UWAGA! Ze względów technicznych (konieczność przechylenia i postawienia zbiornika w pozycji pionowej oraz zapewnienia ewentualnego dostępu serwisowego do anody tytanowej, wkręcanej od góry zbiornika) nad zbiornikiem musi pozostać min. 25cm wolnej przestrzeni, stąd dla zbiorników 250 oraz 300 litrowych minimalna wysokość pomieszczenia wynosi 160cm, a dla zbiorników 300S oraz 400 litrowych 200cm.

Do każdego ze zbiorników Wykonawca dostarczy i zamontuje również:
*grzałkę elektryczną, umożliwiającą dogrzewanie zbiornika w okresach o niedostatecznym nasłonecznieniu (o mocy 2kW do zbiorników 250, 300S oraz 300litrowych, oraz 3kW do zbiorników 400litrowych), podłączoną do sterownika solarnego
*anodę tytanową (nie wymagającą okresowej wymiany), zapewniającą ochronę antykorozyjną zbiornika
*pompę obiegową, podłączaną do górnej wężownicy zbiornika (umożliwiającą dogrzew zbiornika z drugiego źródła ciepła – obiegu grzewczego centralnego ogrzewania), podłączaną do sterownika solarnego

Stalmet karta katalogowa

DWA ŹRÓDŁA ZASILANIA dzięki zastosowaniu dwóch wężownic spiralnych podłączonych do kotła c.o. jak i kolektorów słonecznych. Zastosowania wężownicy gwarantuje szybkie ogrzewanie wody użytkowej.

OGRZEWANIE WODY w sezonie grzewczym za pomocą wężownicy zasilanej z sieci c.o., w sezonie letnim za pomocą wężownicy zasilanej z kolektorów słonecznych, dogrzewanie wody użytkowej za pomocą opcjonalnie zainstalowanej grzałce elektrycznej.

TRWAŁOŚĆ dzięki zastosowaniu anody tytanowej i emalii ceramicznej wypalanej w temp.  850oC

IZOLACJA wykonana z bezfreonowej pianki poliuretanowej trwale przytwierdzonej do ścian podgrzewacza

ESTETYCZNA OBUDOWA wykonana z tkaniny typu skay (tworzywo sztuczne) dostępna w kolorze srebrnym.

System mocowania kolektorów do dachu lub na gruncie – Hewalex

Systemy na dach skośny, nie wymagający korekcji kąta nachylenia modułów (powyżej 30stopni):

1. Dachy kryte dachówką

2. Pozostałe – dachy kryte blachą, blachodachówką, papą

Systemy na dach skośny, wymagający korekcji kąta nachylenia modułów (0-30stopni)

1. Dachy kryte dachówką

2. Pozostałe – dachy kryte blachą, blachodachówką, papą

III. INFORMACJE O PRODUCENCIE

HEWALEX  jest firmą z 30 letnim doświadczeniem. U podstaw rozwoju firmy leżała wizja spodziewanej w przyszłości konieczności ograniczenia zużycia tradycyjnych nośników energii dla uzyskania oszczędności w kosztach eksploatacyjnych budynków, a także dla poszanowania środowiska naturalnego. Priorytetem działania firmy jest zapewnienie wysokiej jakości i sprawności produkowanych kolektorów słonecznych. Wykwalifikowana kadra i uzyskane na bazie wielu lat doświadczenie pozwala firmie wspierać realizację również niestandardowych projektów inwestycyjnych, a także uczestniczyć w międzynarodowych projektach badawczo-rozwojowych.

Firma Hewalex zajmuje wiodącą pozycję na rynku polskim w zakresie sprzedaży kolektorów słonecznych, komponentów instalacji solarnych oraz pomp ciepła. Produkty firmy są znane w większości krajów europejskich zajmując w niektórych znaczący udział w rynku.

P.P.H. STALMET działa na rynku od 1987 roku produkując ogrzewacze wody. Zapewnia klientom rozwiązania sprawdzone pod kątem technologicznym jak i jakościowym oraz pełne wsparcie techniczne, serwisowe i doradcze na każdym etapie inwestycji. Park maszyn firmy pozwala na tworzenie produktów solidnych, oszczędnych i ekonomicznych. Daje możliwość dopasowania produkcji do małych serii wedle wytycznych klienta. Wszystkie produkty posiadają certyfikaty zgodne z wymogami UE.

IV. ZAKRES GŁÓWNYCH PRAC KOLEKTORY SŁONECZNE

 • dostawa elementów składowych instalacji kolektorów słonecznych;
 • montaż kolektorów słonecznych na połaci dachu obiektów, elewacji tych obiektów lub montażu na konstrukcjach naziemnych wolnostojących;
 • montaż zasobnika wraz zaworem mieszającym;
 • demontaż istniejącego podgrzewacza cwu będącego własnością mieszkańca- jeśli to konieczne;
 • wykonanie połączeń hydraulicznych;
 • wykonanie tras kablowych do podłączenia regulatora i pompy obiegowej;
 • montaż regulatora;
 • montaż armatury towarzyszącej w tym grupy pompowej;
 • wykonanie izolacji termicznych oraz prac zabezpieczających;
 • wykonanie prac pomocniczych budowlanych (przebicia otwory montażowe, przejścia instalacyjne przez przegrody budowlane), wykończenie do stanu pierwotnego przejść instalacji i miejsc gdzie prowadzono prace;
 • integracja i podłączenie instalacji kolektorów słonecznych z istniejącym źródłem przygotowania ciepłej wody użytkowej /wraz z dostawą i montażem zestawu pompy obiegowej górnej wężownicy/;
 • dostawa i montaż reduktora ciśnienia na instalacji wody zimnej do zasobnika, / w przypadku zbyt niskiego ciśnienia w instalacji montaż reduktora wraz bypassem;
 • wykonanie układu automatyki i sterowania i podłączenie modułu komunikacyjnego;
 • napełnienie układu czynnikiem obiegowym;
 • wykonanie testów, uruchomienia instalacji i przeszkolenie użytkownika;
 • pozostałe czynności wynikające z obowiązujących przepisów i norm;
 • W przypadku prowadzenia przewodów solarnych wolnym kanałem kominowym Wykonawca dostarczy oświadczenie uprawnionej osoby potwierdzające taką możliwość;